Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit GTS 2014-2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, GTS, worden bepaald. Het gaat om de tarieven die GTS in rekening mag brengen voor het transport, de aan transport gerelateerde taken, de aansluiting, balancering en kwaliteitsconversie. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van GTS. De inkomsten van GTS dalen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 met 5% per jaar.

Belanghebbenden hebben hun zienswijze tijdens de consultatieperiode kunnen indienen. ACM heeft deze zienswijzen in het definitieve besluit verwerkt. 
Daarnaast heeft ACM medio september extra klankbordgroepen georganiseerd over de regulering. De reacties van belanghebbenden zijn verwerkt in de definitieve besluiten.

Hieronder vindt u het methodebesluit en de formulebijlage.

2 documenten hebben betrekking op zowel het methodebesluit van GTS als op andere methodebesluiten, te weten:

Dit besluit is op een punt gewijzigd op 20 augustus 2015.

 

Documenten

Methodebesluit GTS 2014-2016 (PDF - 725.53 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 Formules, bij methodebesluit GTS 2014-2016 (PDF - 437.97 KB)