Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Methodebesluit GTS 2014-2016

In het methodebesluit GTS 2014-2016 van 26 september 2013 heeft ACM een verdeelsleutel vastgesteld om de kosten van de bestaande aansluitingtaak te scheiden van de kosten van de transporttaak.

ACM heeft geconstateerd dat de verdeelsleutel voor de bestaande aansluitingtaak niet juist is vastgesteld. De verdeelsleutel van 3,5% blijkt te zijn berekend op basis van onvolledige gegevens. Door deze onjuistheid betalen afnemers van GTS op dit moment te veel voor de transporttaak en te weinig voor de bestaande aansluitingtaak.

ACM corrigeert deze onjuistheid nu met het besluit tot wijziging van het Methodebesluit GTS 2014-2016. ACM neemt de effecten hiervan mee in het eerstvolgende tarievenbesluit.

Belanghebbenden hebben hun zienswijze op het ontwerpbesluit tijdens de consultatieperiode kunnen indienen. ACM heeft deze zienswijzen in het definitieve besluit verwerkt. Hieronder vindt u het besluit tot wijziging van het methodebesluit GTS 2014-2016 en de bijlage met de ACM reactie op de zienswijzen.

 

Documenten

Wijziging Methodebesluit GTS 2014-2016 (PDF - 199.64 KB)
 

Bijlagen

Wijziging methodebesluit GTS 2014 - 2016 bijlage 1 zienswijzen (PDF - 260.24 KB)