Kruimelpad

Zienswijze gemeente Gorinchem op ontwerp methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas (2014-2016)

ACM heeft op 1 mei 2013 ontwerp methodebesluiten voor de regionale netbeheerders elektriciteit en gas, voor de reguleringsperiode 2014 tot en met 2016, voor zes weken ter inzage gelegd.

De gemeente Gorinchem heeft in een zienswijze gereageerd op deze ontwerp methodebesluiten.

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook