Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluiten RNB Elektriciteit 2013

Tarievenbesluiten
Op grond van de Elektriciteitswet 1998 stelt de Raad van Bestuur van de NMa jaarlijks de maximum transport- en aansluittarieven vast voor elke regionale netbeheerder elektriciteit. Jaarlijks dient de netbeheerder daartoe bij de NMa een voorstel in voor de tarieven voor het volgende jaar. Deze voorstellen zijn opgenomen in onderstaande tabel. De NMa beoordeelt de tarievenvoorstellen en stelt de definitieve maximum tarieven vast in de tarievenbesluiten. Bij het beoordelen van de tarievenvoorstellen toetst de NMa in ieder geval of de tariefvoorstellen zijn gedaan met inachtneming van de tariefstructuren en de kortingen ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en kwaliteitstermen.

Transport- en aansluittarieven 2013 elektriciteit
De Raad heeft op 16 november 2012 voor de regionale netbeheerders elektriciteit de definitieve maximumtarieven die gelden vanaf 1 januari 2013 met de besluiten in onderstaande tabel vastgesteld. In de bijlage bij ieder besluit is het tarievenblad te vinden waarop deze maximumtarieven voor iedere tariefcategorie zijn weergegeven. Daarnaast zijn in de bijlage de deelmarktgrenzen, de rekenvolumina en de tariefcomponenten van de eenmalige aansluitvergoeding weergegeven. Deze bijlagen staan eveneens in onderstaande tabel. Onder de tabel is de berekening van de toegestane inkomsten opgenomen.

Bedrijfsnaam Besluitnummer Bijlagen Tariefvoorstel
Cogas Infra & Beheer B.V. 104092_2/4 Bijlage NE-TAR
DELTA Netwerkbedrijf B.V. 104092_3/21 Bijlage NE-TAR
Endinet B.V. 104092_4/10 Bijlage NE-TAR
Enexis B.V. 104092_5/15 Bijlage NE-TAR
Liander N.V. 104092_6/15 Bijlage NE-TAR
N.V. RENDO 104092_7/11 Bijlage NE-TAR
Stedin Netbeheer B.V. 104092_8/8 Bijlage NE-TAR
Westland Infra Netbeheer B.V. 104092_9/12 Bijlage NE-TAR

 

104092 Berekening toegestane inkomsten 2013 elektriciteit

 

Bijlagen

Besluit Cogas Infra & Beheer B.V. transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 176.38 KB) Cogas bijlage besluit transport- en aansluittarief elektriciteit 2013 (XLS - 68 KB) Cogas tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 135.5 KB) Besluit Delta Netwerkbedrijf transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 186.43 KB) Delta Netwerkbedrijf bijlage besluit transport- en aansluittarief elektriciteit 2013 (XLS - 67 KB) Delta Netwerkbedrijf tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 135 KB) Besluit Endinet transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 175.85 KB) Endinet bijlage besluit transport- en aansluittarief elektriciteit 2013 (XLS - 68.5 KB) Endinet tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 137.5 KB) Besluit Enexis transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 182.28 KB) Enexis bijlage besluit transport- en aansluittarief elektriciteit 2013 (XLS - 68 KB) Enexis tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 136 KB) Besluit Liander transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 176.36 KB) Liander bijlage besluit transport- en aansluittarief elektriciteit 2013 (XLS - 66.5 KB) Liander tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 132.5 KB) Besluit RENDO transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 176.26 KB) RENDO tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 136.5 KB) Besluit Stedin transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 176.04 KB) Stedin bijlage besluit transport- en aansluittarief elektriciteit 2013 (XLS - 67.5 KB) Stedin tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 136.5 KB) Besluit Westland transport- en aansluittarieven elektriciteit 2013 (PDF - 177.73 KB) Westland bijlage besluit transport- en aansluittarief elektriciteit 2013 (XLS - 68 KB) Westland tariefvoorstel nettarieven elektriciteit 2013 (XLS - 131 KB)