Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluiten RNB Gas 2013

Tarievenbesluiten regionaal netbeheer gas

Elk jaar dienen de netbeheerders bij de Energiekamer NMa een voorstel in voor hun tarieven voor het volgende jaar. Deze voorstellen staan in onderstaande tabel. De Energiekamer NMa beoordeelt de tarievenvoorstellen en stelt de definitieve maximum tarieven vast in de tarievenbesluiten. Bij het beoordelen van de tarievenvoorstellen toetst de NMa in ieder geval of de tariefvoorstellen zijn gedaan met inachtneming van de tariefstructuren en de kortingen ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en kwaliteitstermen.

Transport- en aansluittarieven 2013 gas

De Raad heeft op 16 november 2012 voor de regionale netbeheerders gas de definitieve maximumtarieven die gelden vanaf 1 januari 2013 met de besluiten in onderstaande tabel vastgesteld.

In de bijlage bij ieder besluit is het tarievenblad te vinden waarop deze maximumtarieven voor iedere tariefcategorie zijn weergegeven. Daarnaast zijn in de bijlage de rekenvolumina weergegeven. Deze bijlagen staan eveneens in onderstaande tabel. Onder de tabel is de berekening van de toegestane inkomsten opgenomen.

Bedrijfsnaam Besluitnummer Bijlagen Tariefvoorstel
Cogas Infra & Beheer B.V. 104093_2/2 Bijlage NG-TAR
DELTA Netwerkbedrijf B.V. 104093_3/4 Bijlage NG-TAR

Onderbouwing
Endinet B.V. 104093_4/8 Bijlage NG-TAR
Enexis B.V. 104093_5/3 Bijlage NG-TAR
Liander N.V. 104093_6/2 Bijlage NG-TAR
N.V. RENDO 104093_7/3 Bijlage NG-TAR
Stedin Netbeheer B.V. 104093_8/2 Bijlage NG-TAR
Westland Infra Netbeheer B.V. 104093_9/2 Bijlage NG-TAR
Zebra Gasnetwerk B.V. 104093_10/2 Bijlage NG-TAR

 

104093 Berekening toegestane inkomsten Gas 2013