Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar tariefbesluiten regionale netbeheerders gas en elektriciteit 2013

Op 31 mei 2013 heeft ACM beslist op de bezwaren tegen de besluiten tot vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas voor het jaar 2013 voor de regionale netbeheerders. De vereniging FME/CWM,  de Vereniging voor Milieu, Energie en Water en de Vereniging Eigen Huis hebben algemeen bezwaar gemaakt tegen alle tariefbesluiten 2013. Daarnaast heeft Westland Infra Netbeheer B.V. specifiek nog bezwaar gemaakt tegen de tariefbesluit elektriciteit 2013 voor Westland.

In dit besluit heeft ACM alle bezwaren ongegrond verklaard. Een groot deel van de bezwaargronden was niet gericht tegen de bestreden besluiten en konden daarom in deze procedure niet inhoudelijk beoordeeld worden. ACM concludeert verder dat de netbeheerders niet meer inkomsten hebben gehad, dan het bedrag waar ze recht op hebben op grond van het x-factorbesluit.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar tariefbesluiten regionale netbeheerders gas en elektriciteit 2013 (PDF - 149.09 KB)