Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete Hotel Group International voor overtreding regels timeshare en koop op afstand

Hotel Group International C.V. is een onderneming die consumenten via telemarketing het HotelGroup Passport aanbiedt. Het HotelGroup Passport is een abonnement voor de duur van 12 of 24 maanden dat zonder opzegging automatisch wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Met het HotelGroup Passport kunnen consumenten gedurende de looptijd gratis of tegen een gereduceerd tarief overnachten in een hotel dat is aangesloten.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft – als Consumentenautoriteit -  het HotelGroup Passport in haar sanctiebesluit aangemerkt als een vakantieproduct van lange duur. Dit betekent dat bij de verkoop van die producten onder meer moet worden voldaan aan de timeshare-regelgeving. ACM heeft geconstateerd dat Hotel Group International C.V. niet voldeed aan de timeshare-regelgeving. Evenmin werd consumenten aan het begin van het telemarketingesprek het commerciële oogmerk van dat gesprek medegedeeld. ACM heeft op 9 oktober 2012 – toen nog als Consumentenautoriteit - aan Hotel Group International C.V. en aan de heer [X] (hierna samen aangeduid als HGI) boetes opgelegd van in totaal EUR 105.000,-. Naast de opgelegde boetes heeft ACM twee lasten onder dwangsom opgelegd om herhaling van de geconstateerde overtredingen te voorkomen.

HGI heeft bezwaar gemaakt tegen dit sanctiebesluit. Over de bezwaren heeft de Adviescommissie bezwaarschriften (BAC) schriftelijk advies uitgebracht.
In de beslissing op bezwaar neemt ACM dit advies over. Waar de Adviescommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren volgt ACM het advies. Op de onderdelen waar de Adviescommissie adviseert een nadere motivering te geven heeft ACM dit gedaan. Zo is de hoogte van de boete die is opgelegd wegens het niet naleven van de timeshareregelgeving nader gemotiveerd evenals de toerekening van die overtreding aan de heer [X]. De bezwaren van HGI worden ongegrond verklaard.

Meer informatie

 

Documenten

Besluit op bezwaar boete Hotel Group International voor overtreding regels timeshare en koop op afstand (PDF - 191.51 KB)
 

Bijlagen

Advies van de Bezwaar Advies Commissie in de zaak Hotel Group International (PDF - 8.16 MB)