Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanvullend ontwerpbesluit op marktanalyse vaste telefonie 2008 (2011)

OPTA nodigt marktpartijen uit om te reageren op twee aanvullende ontwerpbesluiten vaste telefonie. De besluiten omvatten de reguleringsmaatregelen op de zakelijke retailmarkten voor vaste telefonie. Door KPN tariefregulering op te leggen, wil OPTA de concurrentie op deze markten bevorderen. De tariefregulering houdt in dat KPN aan zakelijke eindgebruikers een minimale prijs moet vragen voor vaste telefoniediensten. Zo wordt gewaarborgd dat andere telecomaanbieders niet uit de markt worden gedrukt door te lage prijzen van KPN.

Aanvullend besluit 2008
In september 2011 oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) dat OPTA opnieuw moest kijken naar de intrekking van de regulering op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie per 1 januari 2010. OPTA heeft de instandhouding van regulering opnieuw onderzocht. Dit heeft ertoe geleid dat OPTA in het Aanvullend ontwerpbesluit vaste telefonie 2008 aan KPN de tariefverplichting oplegt om een minimale prijs voor haar diensten te hanteren.

Aanvullend besluit 2011
Met inachtneming van de CBb-uitspraak en het Aanvullend ontwerpbesluit vaste telefonie 2008 heeft OPTA opnieuw gekeken naar haar analyse van de retailmarkten in het kader van het Ontwerpbesluit vaste telefonie van 14 juli 2011. Dit heeft ertoe geleid dat OPTA de tariefregulering uit het Aanvullend besluit vaste telefonie 2008 de komende reguleringsperiode (2012-2014) continueert. De tariefverplichting wordt opgelegd op de retailmarkt voor tweevoudige gesprekken (met name ISDN 2-diensten) en de retailmarkt voor meervoudige gesprekken (met name ISDN 30-diensten). Dat zijn de retailmarkten waar vaste telefoniediensten aan zakelijke eindgebruikers worden geleverd.

Status
Consulatie liep van 7 december 2011 tot en met 18 januari 2012.
Ontwerpbesluit in aanvulling op het ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie. Naar aanleiding van de uitspraak van het CBb van 30 september 2011 over het marktanalysebesluit vaste telefonie van 19 december 2008.

 

Documenten

Aanvullend ontwerpbesluit op marktanalyse vaste telefonie 2008 (2011) (PDF - 556.77 KB)
 

Bijlagen

Erratum aanvullend ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie 2008 (PDF - 98.32 KB)