Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb volgt OPTA-verplichtingen voor KPN vaste telefonie 2009-2011, zakelijk retail nader bezien

 

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 30 september 2011 uitspraak gedaan over het marktanalysebesluit vaste telefonie van 19 december 2008. OPTA heeft in het 2008 besluit geoordeeld dat KPN aanmerkelijke marktmacht heeft en heeft KPN verplichtingen opgelegd. BT/Colt/Online/UPC business/Verizon, Vodafone, KPN, Tele2/Pretium en UPC zijn tegen dit OPTA-besluit in beroep gegaan.

Wholesaleverplichtingen
Deze wholesaleverplichtingen hebben als doel om alternatieve aanbieders, zoals Tele2 en Pretium, te laten concurreren met KPN voor het leveren van analoge telefoniediensten (PSTN) en digitale telefoniediensten (ISDN). Dit is een belangrijk deel van het vaste telefonie besluit waarmee consumenten en zakelijke eindgebruikers tegen door OPTA gereguleerde voorwaarden, keuze krijgen uit verschillende telefonieaanbieders. In het oordeel van 30 september houdt het CBb alle aan KPN opgelegde wholesaleverplichtingen in stand.

Retailregulering
In het vaste telefonie besluit uit 2008 heeft OPTA ook geoordeeld dat het niet meer nodig is om in aanvulling op de wholesaleverplichtingen, residentiële retailverplichtingen (verplichtingen voor consumententelefonie) aan KPN op te leggen. De toenemende concurrentie door de groei van voice-over-broadband (marktaandeel ongeveer 50%) ten koste van PSTN en ISDN (marktaandeel samen ongeveer 50%) en de substantiële positie van alternatieve aanbieders, zoals de kabelbedrijven, vormen hier de belangrijkste redenen voor. Het CBb volgt ook deze analyse van OPTA en oordeelt dat de intrekking van de retailregulering voor consumententelefonie rechtmatig is.
Het CBb is het echter niet eens met OPTA over het intrekken van de retailregulering voor de zakelijke telefonie markt op 1 januari 2010. Het CBb is er niet van overtuigd dat deze markt binnen afzienbare tijd concurrerend is. OPTA gaat op dit oordeel reageren met een nieuw besluit over de instandhouding van de zakelijke retailverplichtingen. Daarnaast beoordeelt OPTA in hoeverre deze uitspraak invloed heeft op het ontwerpbesluit vaste telefonie van 14 juli 2011.