Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanvullend besluit marktanalyse vaste telefonie 2008

OPTA publiceert het aanvullend marktanalyse besluit vaste telefonie 2008. In de marktanalyse stelt het college vast dat KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen beschikken over een aanmerkelijke marktmacht op de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie.

Het college legt KPN de verplichting op om te voldoen aan ondergrens tariefregulering. Hierdoor moet KPN aan zakelijke eindgebruikers een minimale prijs vragen voor vaste telefoniediensten. Zo wordt gewaarborgd dat andere aanbieders niet uit de markt worden gedrukt door te lage prijzen van KPN.

Het ontwerpbesluit is in december 2011 en januari 2012 geconsulteerd. Op basis van de input van marktpartijen heeft OPTA besloten de retailopslag die KPN dient te hanteren als zij bundels aanbiedt, aan te passen. Deze geldt nu voor bouwstenen in de bundel die worden gebruikt voor de voortbrenging van traditionele vaste telefoniediensten. Het ontwerpbesluit is aangeboden aan de Europese Commissie (genotificeerd), de reactie van de Europese Commissie is meegewogen in het definitieve besluit. Het besluit treedt in werking op 21 april 2012.

 

Documenten

Aanvullend besluit marktanalyse vaste telefonie 2008 (PDF - 837.48 KB)