Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notificatie marktanalyse vaste telefonie 2012

OPTA heeft op 16 maart 2012 het ontwerpbesluit marktanalyse Vaste telefonie 2012 aangeboden (genotificeerd) aan de Europese Commissie. KPN wordt aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht op de wholesalemarkten voor enkel-, twee- en meervoudige gespreksdiensten en op de retailmarkten voor twee- en meervoudige gesprekken in aanwezigheid van hoger gelegen regulering.

Verplichtingen

Op de wholesalemarkten legt OPTA KPN diverse verplichtingen op, waaronder een verplichting voor het leveren van gespreksopbouw/C(P)S en wederverkoop van de telefoonaansluiting (WLR). OPTA heeft, mede op basis van de input van marktpartijen, besloten om de toegangsverplichting aan te passen. KPN dient bij een voorgenomen beƫindiging van wholesale telefonie dienstverlening een aankondigingstermijn te hanteren van drie jaar. Op de retailmarkten voor twee- en meervoudige gesprekken legt OPTA aan KPN ondergrens tariefregulering op, waarbij KPN aan eindgebruikers een minimale prijs moet vragen voor vaste telefoniediensten. Zo wordt gewaarborgd dat andere aanbieders niet uit de markt worden gedrukt door te lage prijzen van KPN.

Consultatie

Het ontwerpbesluit 2012 over de wholesalemarkten voor vaste telefonie is van juli tot september 2011 geconsulteerd en het aanvullend ontwerpbesluit over de retailmarkten voor twee- en meervoudige gesprekken in december 2011 en januari 2012. Een groot aantal marktpartijen heeft een zienswijze gegeven en zijn daarna in de gelegenheid geweest om te reageren (dupliek). De reactie van OPTA op de zienswijzen en de dupliek is opgenomen in de Nota van Bevindingen. Ook heeft OPTA naar aanleiding van de input enkele motiveringen aangevuld of genuanceerd. De Europese Commissie heeft een maand om op het ontwerpbesluit te reageren, daarna publiceert OPTA het definitieve besluit.

 

Documenten

Notificatie marktanalyse vaste telefonie 2012 (PDF - 3.32 MB)