Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit Verplichting deelname GDS aan congestiemanagement

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

Door de sterk toegenomen vraag naar transport van elektriciteit is er forse schaarste ontstaan aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Netbeheerders investeren daarom stevig in het verzwaren van hun netten. Daarnaast is het belangrijk dat de bestaande capaciteit zo efficiënt mogelijk wordt benut. Netbeheerders passen onder meer congestiemanagement toe. Dit houdt in dat de netbeheerders afnemers en producenten een vergoeding geven wanneer zij op sommige momenten minder elektriciteit af nemen of minder elektriciteit te produceren dan hun maximale gecontracteerde capaciteit toestaat. In gebieden met congestie is een deel van de verbruikers en producenten verplicht om de netbeheerder een aanbod te doen voor congestiemanagement indien de netbeheerder daarom vraagt. Deze verplichting is opgenomen in de Netcode elektriciteit.

Het ontwerpbesluit dat de ACM ter consultatie voorlegt gaat betekenen dat de verplichtingen voor verbruikers en producenten over deelname aan congestiemanagement ook van toepassing worden op GDS’en. Hierdoor kunnen netbeheerders ook gebruik maken van de flexibiliteit die aanwezig is bij de aangeslotenen op de GDS’en. De aangeslotenen op GDS’en worden zo ook betrokken bij het oplossen van fysieke congestie in het bovenliggende net. In het besluit is ook opgenomen dat GDS-beheerders verplicht worden de nodige afspraken te maken met hun aangeslotenen, zodat zij kunnen voldoen aan hun biedplicht.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

Partijen kunnen een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant hebben ze precies 6 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om zienswijzen mondeling te geven.

Publicatie Staatscourant

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit codewijziging Verplichting deelname GDS aan congestiemanagement (PDF - 145.18 KB)