Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit wijzigingen congestiemanagement

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert een ontwerpbesluit waarin ze de regels voor congestiemanagement wijzigt.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

De ACM heeft met het codebesluit van 25 mei 2022 de mogelijkheden voor congestiemanagement verruimd.

Uit een door de ACM uitgevoerde evaluatie blijkt dat de regels voor congestiemanagement op enkele punten moeten worden verduidelijkt of aangepast. Dit ontwerpbesluit, dat de ACM ter consultatie voorlegt, voorziet hierin.

De ACM wijzigt in dit ontwerpbesluit ten aanzien van congestiemanagement de volgende punten: de definitie van regelbaar vermogen en de technische grens, de termijn voor de publicatie van congestierapporten, de mogelijkheden voor het afsluiten van een groeps-CBC en de voorschriften voor congestierapporten.

Deze wijzigingen dragen er aan bij dat de netbeheerder meer transportcapaciteit zal kunnen geven aan partijen die om een grotere aansluiting of een nieuwe aansluiting met transportcapaciteit hebben verzocht. Omdat het hierbij in de praktijk vaak aansluitingen betreft die een directe bijdrage leveren aan de verduurzaming van het elektriciteitssysteem, dragen de gewijzigde regels ook bij aan het versnellen van de energietransitie. Ook leiden de nieuwe regels tot meer transparantie in congestiegebieden en meer mogelijkheden voor groepen van aangeslotenen om in samenwerking hun regelbaar vermogen aan de netbeheerder aan te bieden.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

Partijen kunnen een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant hebben ze precies 12 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om zienswijzen mondeling te geven.
 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit wijzigingen congestiemanagement (PDF - 257.45 KB)