Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Netbeheer Nederland voor verplichting deelname GDS’en aan congestiemanagement

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. Netbeheer Nederland stelt voor dat de verplichtingen voor verbruikers en producenten over deelname aan congestiemanagement ook van toepassing zijn op gesloten distributiesystemen (GDS’en). Het gaat met name om de biedplicht in artikel 9.1, van de Netcode. De huidige biedplicht houdt in dat de netbeheerder in voorkomende gevallen verbruikers en producenten kan verplichten tot het leveren van flexibiliteit om te helpen fysieke congestie op te lossen. Met de voorgestelde aanpassing dat deze verplichting niet alleen geldt voor verbruikers en producenten, maar voor alle aangeslotenen, zou de biedplicht ook gelden voor GDS-beheerders. Hiermee kunnen netbeheerders de flexibiliteit op GDS’en ontsluiten voor congestiemanagement.

Omdat een GDS zelf geen beschikking heeft over flexibiliteit stellen de gezamenlijke netbeheerders voor een nieuw artikel op te nemen waarin de GDS-beheerder verplicht wordt om met zijn aangeslotenen de nodige afspraken te maken zodat de GDS-beheerder kan voldoen aan zijn biedplicht.

De ACM gaat het codevoorstel beoordelen. Op dit codewijzigingsvoorstel is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing. Dit betekent dat de ACM eerst een ontwerpbesluit neemt waarop belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Vervolgens stelt de ACM in het definitieve besluit de codewijziging vast.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Voorstel Netbeheer Nederland voor verplichting deelname GDS’en aan congestiemanagement (PDF - 341.29 KB)