Kruimelpad

Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers

Het is belangrijk dat netwerkbedrijven en andere marktpartijen weten welke activiteiten netwerkbedrijven wel en niet mogen uitvoeren met alternatieve energiedragers zoals waterstof, biogas, warmte en koude. Daarom publiceert de ACM de leidraad Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers. De leidraad beschrijft het wettelijke kader op basis van de huidige wetgeving.

Netwerkbedrijven mogen transportnetwerken voor alternatieve energiedragers aanleggen en in gebruik nemen. Maar productie, handel en levering van alternatieve energiedragers is niet toegestaan. Netwerkbedrijven mogen zich wel via een minderheidsdeelneming of joint venture, waarbij geen sprake is van doorslaggevende zeggenschap van het netwerkbedrijf, bezighouden met productie, handel of levering van alternatieve energiedragers. Zo kunnen netwerkbedrijven via een vorm van publiek-private samenwerkingsverbanden bijdragen aan de ontwikkeling van de vaak nog prille markten voor alternatieve energiedragers.

 

Documenten

Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers (PDF - 318.58 KB) Reactie ACM op zienswijzen (PDF - 175.26 KB)
 

Bijlagen

Zienswijze Cogas (PDF - 528.81 KB) Zienswijze EFET (PDF - 127.59 KB) Zienswijze ENGIE (PDF - 273.7 KB) Zienswijze Netbeheer Nederland (PDF - 104.35 KB) Zienswijze VEMW (PDF - 132.2 KB) Zienswijze Vewin (PDF - 92.25 KB) Zienswijze RWE (PDF - 86.23 KB) Zienswijze Energie-Nederland (PDF - 203.25 KB) Zienswijze Westland (PDF - 160.35 KB) Zienswijze vertrouwelijk (PDF - 158.31 KB) Zienswijze Gasunie (PDF - 184.64 KB) Zienswijze Total (PDF - 82.97 KB)