Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM biedt netwerkbedrijven duidelijkheid over alternatieve energiedragers

Waterstof en andere alternatieve energiedragers zoals biogas, warmte en koude zullen in de toekomst een belangrijkere rol gaan spelen in de energievoorziening. Om de markten voor alternatieve energiedragers verder te ontwikkelen kunnen samenwerkingsverbanden tussen marktpartijen en netwerkbedrijven van belang zijn. Daarom is het voor netwerkbedrijven en andere marktpartijen belangrijk te weten welke activiteiten netwerkbedrijven wel en niet mogen uitvoeren met alternatieve energiedragers. Om die duidelijkheid te verschaffen heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 14 september 2021 een leidraad over de mogelijkheden van netwerkbedrijven bij alternatieve energiedragers gepubliceerd. De leidraad beschrijft het wettelijke kader op basis van de huidige wetgeving.

Netwerkbedrijven mogen transportnetwerken voor alternatieve energiedragers aanleggen en in gebruik nemen. Maar productie, handel en levering van alternatieve energiedragers is niet toegestaan. Netwerkbedrijven mogen zich wel via een minderheidsdeelneming of joint venture, waarbij geen sprake is van doorslaggevende zeggenschap van het netwerkbedrijf, bezighouden met productie, handel of levering van alternatieve energiedragers. Zo kunnen netwerkbedrijven via een vorm van publiek-private samenwerkingsverbanden bijdragen aan de ontwikkeling van de vaak nog prille markten voor alternatieve energiedragers.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt momenteel aan een nieuwe Energiewet ter vervanging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Dit kan betekenen dat de regels met betrekking tot alternatieve energiedragers waar netwerkbedrijven zich nu aan moeten houden zullen veranderen.

De ACM zal binnenkort nog de consultatiereacties op de concept leidraad en de reactie van de ACM hierop publiceren. Daarmee wil de ACM inzichtelijk maken hoe met de consultatiereacties is omgegaan. Dit zal aan de webpublicatie van deze leidraad worden toegevoegd.