Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Update ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’

In het voorjaar van 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de concept ‘Leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’ geconsulteerd. De ACM heeft hierop verschillende reacties ontvangen.

De energietransitie, in het bijzonder de waterstofmarkt, is sterk in ontwikkeling. De ACM onderzoekt op dit moment hoe zij binnen de bestaande wettelijke kaders ruimte kan geven aan het netwerkbedrijf (en de netbeheerder) om binnen grenzen en onder randvoorwaarden te experimenteren met waterstof. Daarbij wil de ACM ook rekening houden met de impact van wetgevingstrajecten, zoals de Energiewet en tijdelijke taken AmvB, en Europese ontwikkelingen rondom de Green Deal. De ACM was voornemens om 18 september 2020 de definitieve leidraad vast te stellen en te publiceren. Het eerder genoemde onderzoek van de ACM is op dit vlak nog niet afgerond, en dat is de reden dat de ACM nog geen definitieve leidraad heeft vastgesteld.

Zodra het onderzoek is afgerond en de datum van publicatie van de definitieve leidraad bekend is, zal de ACM hierover communiceren.