Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring beoordelingsverslag 2021 TenneT in het kader van actieplan

De ACM keurt het beoordelingsverslag van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) in het kader van actieplan goed.

Actieplan

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in december 2019 een actieplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit actieplan bevat onder meer een concreet tijdschema voor de vaststelling van maatregelen om vastgestelde structurele congesties te verminderen, zoals investeringen in het netwerk.

Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 volgt dat transmissiesysteembeheerders per 1 januari 2020 minimaal 70% van de capaciteit van kritieke netwerkelementen beschikbaar moeten stellen voor zoneoverschrijdende handel.

Het actieplan bevat onder meer een lineair traject dat stapsgewijs toegroeit naar het 70% vereiste eind 2025 alsmede de investeringen die hiervoor nodig zijn.

Monitoring

Uit artikel 15, vierde lid, van Verordening 2019/943 volgt dat TenneT tijdens de uitvoering van het actieplan, en binnen zes maanden na afloop ervan, moet beoordelen of voor de voorgaande twaalf maanden de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit het lineaire traject heeft bereikt. Deze beoordeling, met inbegrip van alle relevante gegevens, dient ter goedkeuring te worden ingediend bij de ACM. In het actieplan is overeengekomen dat TenneT het beoordelingsverslag jaarlijks indient voor 1 april na afloop van het jaar waarop het beoordelingsverslag betrekking heeft. Op 30 maart 2022 heeft de ACM het beoordelingsverslag voor het jaar 2021 ter goedkeuring ontvangen van TenneT. Op 29 juli 2022 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

Goedkeuring

In het besluit van 17 augustus 2022 keurt de ACM het beoordelingsverslag goed. De ACM concludeert in het besluit dat het beoordelingsverslag volledig is en dat de beoordeling is uitgevoerd op basis van de juiste methode (dat wil zeggen overeenkomstig de uitgangspunten van de aanbeveling van ACER over de implementatie van de minimum marge beschikbaar voor grensoverschrijdende handel).

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Lees het bericht in de Staatscourant

 

Documenten

Goedkeuring beoordelingsverslag TenneT in het kader van actieplan (PDF - 123.19 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 Beoordelingsverslag TenneT 2021 (PDF - 1.23 MB)