Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring beoordelingsverslag actieplan

TenneT TSO B.V. heeft het beoordelingsverslag in het kader van het actieplan om structurele congesties te verminderen aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Actieplan

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in december 2019 een actieplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit actieplan bevat onder meer een concreet tijdschema voor de vaststelling van maatregelen om vastgestelde structurele congesties te verminderen, zoals investeringen in het netwerk.

Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 volgt dat transmissiesysteembeheerders per 1 januari 2020 minimaal 70% van de capaciteit van kritieke netwerkelementen beschikbaar moeten stellen voor zoneoverschrijdende handel.

Het actieplan bevat onder meer een lineair traject dat stapsgewijs toegroeit naar het 70% vereiste eind 2025 alsmede de investeringen die hiervoor nodig zijn.

Monitoring

Uit artikel 15, vierde lid, van Verordening 2019/943 volgt dat TenneT tijdens de uitvoering van het actieplan, en binnen zes maanden na afloop ervan, moet beoordelen of voor de voorgaande twaalf maanden de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit het lineaire traject heeft bereikt. Deze beoordeling, met inbegrip van alle relevante gegevens, dient ter goedkeuring te worden ingediend bij de ACM. In het actieplan is overeengekomen dat TenneT het beoordelingsverslag jaarlijks indient voor 1 april na afloop van het jaar waarop het beoordelingsverslag betrekking heeft. Op 30 maart 2022 heeft de ACM het beoordelingsverslag voor het jaar 2021 ter goedkeuring ontvangen van TenneT. Op 31 maart 2022 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen (namelijk de onderliggende data voor het beoordelingsverslag).

Naar het Staatscourantbericht

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 28 april 2022.

Hoe kunt u reageren?

Vermeld graag het zaaknummer ACM/22/177762. U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post [at] acm [punt] nl

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl 

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring beoordelingsverslag actieplan (PDF - 1.28 MB)