Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vaststelling van actieplan om met investeringen de grensoverschrijdende capaciteit te verhogen

De minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft een actieplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit actieplan bevat onder meer een concreet tijdschema voor de vaststelling van maatregelen om vastgestelde structurele congesties te verminderen, zoals investeringen in het netwerk.

Achtergrond

Naar aanleiding van het bij besluit van de ACM van 15 november 2019 goedgekeurde structurele congestierapport van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) diende de minister van EZK overeenkomstig artikel 14, zevende lid, van Verordening 2019/943 een besluit te nemen om (i) een actieplan vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening 2019/943 of (ii) de configuratie van de biedzone te herzien en te wijzigen.

Structurele congestierapport

TenneT concludeert in het structurele congestierapport voldoende basis te zien om structurele congestie in de Nederlandse biedzone vast te stellen. TenneT concludeert voor het Nederlandse transmissienetwerk dat overschrijdingen van de thermische capaciteit voor meerdere kritieke netwerkelementen leiden tot een situatie waarin de minimum grensoverschrijdende capaciteit in overeenstemming met het 70% vereiste niet beschikbaar kan worden gesteld. Deze overschrijdingen zijn in geografische opzicht stabiel over de tijd, voorspelbaar en voor een frequent aantal tijdstippen.

In het besluit van 15 november 2019 keurt de ACM het structurele congestierapport goed. De ACM concludeert dat er voldoende aanwijzingen zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat er structurele congestie is vastgesteld op één of meerdere kritieke netwerkelementen.

Inhoud actieplan

Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 volgt dat transmissiesysteembeheerders per 1 januari 2020 minimaal 70% van de capaciteit van kritieke netwerkelementen beschikbaar moeten stellen voor zone-overschrijdende handel.

Het actieplan bevat onder meer een lineair traject dat stapsgewijs toegroeit naar het 70% vereiste eind 2025 alsmede de investeringen die hiervoor nodig zijn. Het ministerie van EZK heeft het actieplan in samenwerking met de ACM opgesteld.