Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit tussenoplossing profielallocatie

Met dit besluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit, de Informatiecode elektriciteit en gas, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit.

Dit besluit herziet en actualiseert de processen met betrekking tot het samenstellen en het uitwisselen van meetgegevens door de regionale netbeheerders en TenneT voor een nauwkeurigere toewijzing aan een aangeslotene van de hoeveelheid elektriciteit die met het netwerk is uitgewisseld, de zogenoemde allocatie.

De reden voor de wijziging is dat de huidige procedures onvoldoende rekening houden met decentrale invoeding.

Het codebesluit regelt het volgende:

  • dat het samenstellen en uitwisselen van meetgegevens dagelijks en per netgebied wordt uitgevoerd en dat zowel meetgegevens van afname als van invoeding worden gebruikt;
  • dat de allocatie hiermee nauwkeuriger wordt en daarmee kosteneffectiever;
  • dat het proces beter rekening houdt met de volatiliteit van decentrale invoeding;
  • en dat verschillende bepalingen met betrekking tot dit proces, die nu over de Netcode en de Informatiecode verspreid staan, samengevoegd worden in de Netcode.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Bekijk de publicatie in de Staatscourant

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?