Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit meetcorrectierapport en standaardjaarafname/-invoeding

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Informatiecode elektriciteit en gas en past zij artikelverwijzingen naar deze code aan in vier andere codes.

De wijzigingen breiden de informatie-uitwisseling uit tussen meetverantwoordelijken en netbeheerders. Ook maakt het besluit de bepaling van de standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding van kleinverbruikers nauwkeuriger.

Bekijk de publicatie in de Staatscourant 

Het codebesluit regelt dat:

  • de meetverantwoordelijke gegevens kan ontvangen van de netbeheerder over het primaire deel van de meetinrichting bij grootverbruikaansluitingen voor gas;
  • het gebruik van het meetcorrectierapport uitgebreid wordt naar telemetrisch bemeten grootverbruikaansluitingen gas op distributienetten en profiel-grootverbruikaansluitingen gas en elektriciteit. Dit is inclusief aansluitingen van specifieke bedrijven die meerdere aansluitingen verspreid over Nederland hebben, zoals railvervoerbedrijven;
  • de bepaling van standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding van kleinverbruikaansluitingen verbetert. Dat gebeurt door bij de keuze van de verbruiksperiode rekening te houden met invoeding van elektriciteit in zomermaanden, en door rekening te houden met een nieuwe, tijdelijke manier van profielallocatie die de ACM via een ander codebesluit zal invoeren.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?