Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging tijdelijke verruiming gegevensuitwisselingstermijn

Netbeheer Nederland heeft een voorstel bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingediend voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. Met het voorstel wordt de gegevensuitwisselingstermijn voor de allocatie tijdelijk verruimd.

Aanleiding

Met de invoering van de tussenoplossing profielallocatie begin 2023 zijn een nieuwe XML-berichtenstandaard en communicatiesysteem ingevoerd. Na analyse en testen is gebleken dat het grote aantal berichten niet tijdig door het systeem verwerkt kan worden.

Codewijzigingsvoorstel

Om wel na 16:00 uur de berichten te verwerken moet de performance van het communicatiesysteem worden verhoogd. Dit is op korte termijn volgens Netbeheer Nederland niet mogelijk en is voorzien voor 1 juli 2025. Daarom stelt Netbeheer Nederland voor dat de berichten ook na 16:00 uur verstuurd mogen worden, maar uiterlijk tot 24:00 uur.

Daarnaast stelt Netbeheer Nederland voor dat de gegevens van telemetrisch bemeten aansluitingen ook per leverancier met de balansverantwoordelijke (BRP) worden gedeeld. Hiermee wordt het mogelijk onderscheid te maken tussen de berichten die wél een verruiming van de uiterste verzendtermijn krijgen en de berichten die dat niét krijgen. Hierdoor beschikt de BRP om 16:00 uur over de informatie op portefeuilleniveau en om 24:00 uur over de detailinformatie. Op deze wijze is de impact voor alle marktrollen op de ketenprocessen zo gering mogelijk. De verplichting om 10 dagen na het desbetreffende etmaal voor 12:00 uur de definitieve gegevens voor de onbalansbepaling te versturen blijft ongewijzigd.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Codewijzigingsvoorstel tijdelijke verruiming gegevensuitwisselingstermijnen (PDF - 199.53 KB)