Kruimelpad

Besluit

Codebesluit neutraliteitsheffing en overschrijding kredietlimiet

22-05-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Transportcode gas LNB over de neutraliteitsheffing en aanscherping van de regels bij overschrijding van de kredietlimiet.

Met dit besluit stelt de ACM de methode voor de neutraliteitsheffing vast. Met deze heffing verrekent Gasunie Transport Services BV (GTS) de opbrengsten en kosten door haar balanceringsactiviteiten onder netgebruikers. Daarnaast verscherpt de ACM in dit besluit de regels die gelden als een programmaverantwoordelijke zijn kredietlimiet overschrijdt.

Aanleiding voor dit besluit is een incident eind 2018, waarbij een programmaverantwoordelijke grote financiële schade veroorzaakte op de balanceringsmarkt. Dit besluit draagt bij aan het inperken van de financiële schade bij dergelijke incidenten en regelt de manier waarop kosten moeten worden verdeeld onder netgebruikers, voor zover er toch financiële schade ontstaat.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?