Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerp codebesluit neutraliteitsheffing en overschrijding kredietlimiet

29-04-2020

De ACM heeft een zienswijze ontvangen van Energie-Nederland op het ontwerp codebesluit over het wijzigen van de Transportcode gas LNB. Met dit besluit stelt de ACM de methode voor de neutraliteitsheffing vast en verscherpt de ACM de regels die gelden als een programmaverantwoordelijke zijn kredietlimiet overschrijdt.

Energie-Nederland vraagt de ACM de gemaakte opmerkingen te betrekken op de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitief besluit.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?