Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codevoorstel handhaving kredietlimiet en neutraliteitsheffing

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas. De aanleiding voor het voorstel is een incident eind 2018 waardoor Gasunie Transport Services (GTS) werd geconfronteerd met grote financiƫle schade. Deze schade werd veroorzaakt door een programmaverantwoordelijke die door zijn onbalanspositie zijn kredietlimiet overschreed. De kosten die hierbij zijn ontstaan, zijn tot op heden niet betaald.

Met dit voorstel beoogt Netbeheer Nederland GTS beter in staat te stellen in te grijpen als een programmaverantwoordelijke niet aan de erkenningsvoorwaarden, waaronder de kredietwaardigheidseisen, voldoet.

Daarnaast wil Netbeheer Nederland met dit voorstel het neutraliteitsbeginsel implementeren. Dit is bedoeld voor kosten en opbrengsten uit balanceringsactiviteiten van GTS. De Europese verordening Balancering schrijft voor dat dergelijke kosten en opbrengsten worden verdeeld onder netgebruikers.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Codewijzigingsvoorstel kredietlimiet en neutraliteit (PDF - 13.44 MB)