Kruimelpad

Advies over het toegangsaanbod tot het netwerk van PostNL

De ACM publiceert het advies over toegang voor postvervoerders tot het netwerk van een geconcentreerd PostNL en Sandd aan de staatssecretaris van EZK.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de ACM gevraagd om het huidige door PostNL geboden toegangsaanbod tot het postnetwerk van een geconcentreerd PostNL en Sandd onder postvervoerders te consulteren met een langere reactietermijn dan bij het eerdere advies in 2019. EZK vraagt of deze langere consultatie aanleiding geeft tot het herzien van het eerdere advies. Dit verzoek heeft EZK gedaan in het kader van de voorbereiding van een nieuw besluit op grond van artikel 47 van de Mededingingswet na de vernietiging van een eerder besluit door de rechtbank. Dit besluit betreft het verlenen van een vergunning aan PostNL voor de overname van Sandd.

In het licht van de adviesaanvraag van EZK adviseert de ACM om het toegangsaanbod op enkele punten te verduidelijken. De ACM stelt vast dat het toegangsaanbod van PostNL niet tot zodanige kostenstijgingen leiden die de levensvatbaarheid van postvervoerders met een hoog aandeel aan eigen bezorging van 24-uurs post (type 1 postvervoerders) in de komende twee tot drie jaar aantasten. Wel ziet de ACM risico’s voor het verlies aan omzet in potentiële concurrentie met PostNL door de verhouding tussen de retailtarieven en toegangstarieven voor deze postvervoerders. Voor postvervoerders die relatief veel uitbesteden (type 3 postvervoerders) ziet de ACM risico’s voor het voortzetten van hun huidige postvervoeractiviteiten maar kan zij op dit moment niet inschatten of dit zich de komende twee tot drie jaar manifesteert.

Zie ook