Kruimelpad

Advies ACM over toegang voor postververvoerders tot het postnetwerk van een gefuseerd PostNL en Sandd

De ACM publiceert haar advies over toegang voor andere postververvoerders tot het postnetwerk van een gefuseerd PostNL en Sandd. Dat advies heeft de ACM uit gebracht op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Dit verzoek deed EZK in het kader van het verzoek van PostNL en Sandd aan EZK om op grond van artikel 47 van de Mededingingswet een vergunning te verlenen voor de overname van Sandd door PostNL.

In het licht van de adviesaanvraag van EZK adviseert de ACM over de voorwaarden die verbonden kunnen worden aan de vergunning voor de bezorging van binnenlandse restpost van postvervoerders. Het advies gaat over de toegangsvoorwaarden die gesteld kunnen worden om de doelstellingen die EZK heeft bij de fusie en de wijziging van de Postwet na te streven.