Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & inclusie

Diversiteit is bij de ACM geen hype-woord, het is een belangrijke pijler onder onze strategie. Diversiteit in de teams, in de sectoren waarop we toezicht houden, de cases en projecten, de specialismen: het zit overal in verweven. Inclusie is een andere belangrijke pijler: we streven ernaar om een werkomgeving te bieden waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

De beste talenten vinden, behouden en benutten

De ACM staat middenin de maatschappij en wil qua medewerkers een afspiegeling zijn van die maatschappij. Dit is een keuze vanuit overtuiging. We willen de beste talenten vinden, behouden en benutten. Het is ook een ‘business-keuze’, omdat divers samengestelde teams bewezen beter presteren: verschillende perspectieven leiden tot betere besluiten.
We werven en selecteren zonder vooroordelen, bieden iedereen gelijke kansen op groei en ontwikkeling en streven ernaar dat elke ACM’er zichzelf kan zijn op het werk. Want als je je prettig en veilig voelt, ben je de beste collega.

D&I-netwerk

Ons D&I-netwerk zet zich in om de ACM een organisatie te laten zijn die open is voor iedereen. Het netwerk streeft naar nog meer bewustwording bij collega’s om niet te focussen op verschillen of beperkingen, maar juist op dat wat ACM’ers bindt.

Mede dankzij het D&I-netwerk organiseren we elk jaar een Week van Diversiteit en besteden we aandacht aan onder andere Internationale Vrouwendag, Diversity Day en Coming Out Day.

Roze Netwerk

Het Roze Netwerk is een informeel netwerk voor LHBTQ-collega’s. Neil Gouw, vertaler bij de ACM, vertelt er meer over.

All Inc

All Inc is het netwerk binnen de ACM voor medewerkers met een arbeidsbijzonderheid.

Top-programma’s

Ook initiatieven als Jong ACM bij de Top en Talent naar de Top horen bij ons diversiteits- en inclusiebeleid. In het kader van Jong ACM bij de Top lopen jonge collega’s een week mee met onze bestuursleden. En met Talent naar de Top committeert de ACM zich aan een actieplan voor meer vrouwen in de top van onze organisatie. Mentees en mentoren vinden elkaar in een Cross Mentoring-programma voor vrouwelijke talenten. Het nieuwste initiatief is het Cross Cultural Mentoring-programma: mannelijke en vrouwelijke talenten met een niet-westerse, biculturele achtergrond krijgen een senior manager (m/v) als mentor.

De ACM is een van de ondertekenaars van de Charter Talent naar de Top en van de Charter Diversiteit.

Diversiteit in het werk

Vraag een willekeurige ACM’er wat zijn werk zo boeiend maakt, en hij zal zeggen: de enorme diversiteit. Elke zaak is anders en voor elke zaak werk je in een ander team, met economen, juristen, technisch specialisten, marktexperts, gedragswetenschappers en dataspecialisten. We houden toezicht op zeer uiteenlopende sectoren en de partijen in elke sector zijn talloos en heel verschillend. Je duikt elk keer weer een nieuwe wereld in. Zo doe je een bulk aan waardevolle ervaring op, groei je als professional en houd je steeds intellectuele uitdaging!