Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Privacy & solliciteren bij de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw sollicitatie en jouw persoonsgegevens om te gaan. En om je daar goed over te informeren. Op deze pagina lees je wat wij doen om jouw sollicitatie en persoonlijke gegevens te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon. Bijvoorbeeld jouw naam, jouw huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerken van jouw sollicitatie bij de ACM

ACM gebruikt jouw gegevens rond de sollicitatie alleen voor het doel waarvoor je ze ons hebt gestuurd; jouw sollicitatie. Wij bewaren de persoonsgegevens die je ons toestuurt. Daarnaast bekijken wij in sommige gevallen bij sollicitaties ook gegevens afkomstig van openbare bronnen zoals sociale media. Denk aan jouw profiel op LinkedIn.

We garanderen dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor de arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever (jouw sollicitatie bij de ACM).

Hoe lang bewaart de ACM jouw sollicitatiegegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. ACM heeft regelmatig vacatures voor soortgelijke functies. Daarom bewaart ACM de persoonsgegevens die je instuurt tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Wil je dit liever niet? En heb je bezwaar hiertegen? Geef dit dan aan via recruitment@acm.nl.

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan andere organisaties beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn. Denk aan organisaties als het ABP Pensioenfonds, het UWV of de belastingdienst.

Wil je jouw sollicitatiegegevens inzien?

Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar recruitment@acm.nl. Ook voor overige vragen rond privacy en jouw sollicitatie kun je hier terecht.

Meer weten over de ACM & privacy?

Meer informatie over hoe de ACM als toezichthouder omgaat met privacy? Neem dan onze ACM privacyverklaring door. Of bekijk onze pagina met informatie over hoe wij cookies gebruiken op de website.

De Functionaris Gegevensbescherming

De ACM heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De FG is onafhankelijk en houdt intern toezicht op de naleving en toepassing van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. De FG van de ACM is te bereiken via privacy@acm.nl.