Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wat doet de ACM in de zorgsector?

De ACM houdt toezicht op naleving van de concurrentieregels, ook in de zorg. Ons toezicht draagt bij aan de taak van de overheid om goede, betaalbare en toegankelijke zorg te regelen. In dit stelsel staat de keuze voor patiënten en verzekerden centraal. Doordat er wat te kiezen valt, willen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich van elkaar onderscheiden: op prijs, kwaliteit en dienstverlening. Door dit stelsel blijft de kwaliteit van de zorg hoog en de verzekeringspremie betaalbaar.

Ons toezicht in de zorg bestaat uit 3 pijlers: toezicht op samenwerkingen, toezicht op bedrijven met een economische machtspositie en controle van fusies en overnames.

Toezicht op samenwerken in de zorg

Zorgaanbieders concurreren met elkaar. Zorgverzekeraars ook. Maar deze partijen werken ook op veel manieren samen om de kwaliteit, doelmatigheid en innovatie in de zorg te verbeteren. Samenwerking mag als dat de concurrentie niet beperkt. Ook mag er worden samengewerkt als de samenwerking belangrijke voordelen voor patiënten en verzekerden meebrengt. De samenwerking mag dan niet verder gaan dan noodzakelijk, er moet concurrentie overblijven en de voordelen uit die samenwerking moeten echt ten goede komen aan patiënten en verzekerden. Bijvoorbeeld doordat de zorg betaalbaar blijft of beter wordt.

Soms mag samenwerking niet. Bijvoorbeeld als zorgaanbieders het aanbod onnodig beperken of prijsafspraken met elkaar maken. Dat kan leiden tot minder keuze voor patiënten en verzekerden of tot hogere zorgpremies. Wij treden op tegen afspraken die de concurrentie belemmeren en die schadelijk zijn voor patiënten of verzekerden.

Regels voor samenwerking in de zorg

Toezicht op bedrijven met een economische machtspositie in de zorg

Het hebben van een economische machtspositie is niet verboden. Misbruik maken van een economische machtspositie is dat wel. Bijvoorbeeld door het vragen van onredelijk hoge tarieven. Wij grijpen in wanneer er misbruik wordt gemaakt van een economische machtspositie.

Regels bij economische machtsposities

Controle van fusies en overnames in de zorg

Wanneer bedrijven in de zorg willen fuseren of wanneer een overname wordt beoogd, controleren wij welke gevolgen dit heeft voor de concurrentie. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, tarieven of innovatie. Daarom moeten bedrijven een voorgenomen fusie of overname bij ons melden. Als de fusie of overname de concurrentie beperkt, kunnen wij voorwaarden stellen of de fusie of overname zelfs helemaal verbieden.

Regels voor fusie of overname in de zorg