Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Definitieve ACM Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering

Brancheorganisaties in de zorgsector hebben ruimte om hun leden (zorgaanbieders of zorgverzekeraars) te ondersteunen bij de zorgcontractering. Maar brancheorganisaties mogen hun leden niet helpen om bijvoorbeeld gezamenlijk de prijzen te verhogen of juist knellend laag te zetten. Dat staat in de definitieve ‘Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering’.

Het Nederlandse zorgstelsel is een sterk gereguleerde markt met drie hoofdrolspelers: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten. Bij de contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders is individuele contractering het uitgangspunt. Daarbij hoort dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars bijvoorbeeld zelfstandig hun prijzen vaststellen. Zo kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over de zorg die past bij wat er nodig is in de regio.

Met deze leidraad verduidelijkt de ACM de mogelijkheden en grenzen voor brancheorganisaties in de zorgsector om hun leden te ondersteunen bij de zorgcontractering. De ACM houdt rekening met de specifieke dynamiek van de zorgsector, zoals de wijze van contracteren en het verschil tussen grote en kleine zorgaanbieders. In de leidraad geeft de ACM concrete voorbeelden wat voor zorgbrancheorganisaties wel en niet is toegestaan. Zo is het feitelijk informeren van hun leden over nieuwe wetgeving, al dan niet met een duiding van de gevolgen hiervan voor de leden, toegestaan. Maar het geven van (verkapte) adviezen of aanbevelingen over commerciële aspecten van de zorgcontractering, zoals prijsindexatiecijfers of volumegroei, is niet toegestaan.

 

Documenten

Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering (PDF - 491.5 KB)