Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nummerbehoud

U moet meewerken aan nummerbehoud als de abonnee daarom vraagt. Bijvoorbeeld als deze ervoor kiest dezelfde dienst van een andere aanbieder af te nemen.

Het recht op nummerbehoud geldt zowel voor particulieren als voor zakelijke afnemers. Zij mogen om nummerbehoud vragen zonder of voordat de overeenkomst met u is beëindigd, tot één maand na de beëindiging van de overeenkomst. Voor een abonnee die ook nummerhouder is geldt de beperking tot één maand na de beëindiging van de overeenkomst niet.

Uitdrukkelijke toestemming van abonnee nodig

U mag het nummer niet overdragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de abonnee. En u moet te goeder trouw samenwerken met de nieuwe aanbieder en geen vertraging veroorzaken. U bent verplicht het nummer zo snel mogelijk over te dragen aan de nieuwe aanbieder. Deze moet het nummer zo snel mogelijk activeren op de datum die met de abonnee is afgesproken.

De ACM let erop dat u zich houdt aan deze verplichtingen. Kijk voor meer informatie op de Wetten en Regels pagina van Telecom.