Kruimelpad

Wetten en regels voor de telecommarkt

Hoe zitten de regels voor de telecommunicatiemarkt in elkaar?

De ACM let erop of iedereen op de telecommunicatiemarkt zich aan de regels houdt. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. De regering heeft sommige wetten uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een ministerie kan zo’n AMvB weer uitwerken in een ministeriële regeling. De ACM vult haar beleidsruimte verder in met beleidsregels.

Hieronder vindt u een overzicht van al deze wetten en regels op het gebied van telecommunicatie. Let op: als u op een link klikt, verlaat u onze website.

Europese verordeningen voor de telecommarkt

Nederlandse wetten voor de telecommarkt

Algemene Maatregelen van Bestuur voor de telecommarkt

Ministeriële regelingen voor de telecommarkt

Beleidsregels van de ACM voor de telecommarkt

Beleidsregels van het Ministerie Economische Zaken en Klimaat

ACM-brede wetten en regels

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.