Kruimelpad

Zienswijzen op ontwerpmethodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas 2022-2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de ontwerpmethodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas geconsulteerd. Belanghebbenden hebben naar aanleiding hiervan zienswijzen ingediend. De ACM publiceert de openbare versies van deze zienswijzen.