Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze KPN op het ontwerp-marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (Wholesale Fixed Access)

01-08-2018

Op 27 februari 2018 is het ontwerpbesluit marktanalyse wholesale fixed access (WFA) ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. De ACM heeft onder andere een zienswijze op dit ontwerpbesluit ontvangen van KPN.

De ACM Heeft op basis van de ingediende  zienswijzen het besluit verduidelijkt en op enkele onderdelen aangepast. De zienswijze van partijen en de reactie van ACM daarop is samengevat in de Nota van Bevindingen bij het besluit. Het aangepaste ontwerpbesluit is op 31 juli genotificeerd bij de Europese Commissie. Die geeft binnen vier weken een reactie.