Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijzen VodafoneZiggo op het ontwerp-marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (Wholesale Fixed Access)

Op 27 februari 2018 is het ontwerpbesluit marktanalyse wholesale fixed access (WFA) ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. De ACM heeft onder andere een zienswijze op dit ontwerpbesluit ontvangen van VodafoneZiggo.

De ACM Heeft op basis van de ingediendeĀ  zienswijzen het besluit verduidelijkt en op enkele onderdelen aangepast. De zienswijze van partijen en de reactie van ACM daarop is samengevat in de Nota van Bevindingen bij het besluit. Het aangepaste ontwerpbesluit is op 31 juli genotificeerd bij de Europese Commissie. Die geeft binnen vier weken een reactie.

 

Bijlagen

Oxera report on ACM broadband market review (PDF - 1.18 MB) Oxera joint SMP (PDF - 2.46 MB) Oxera joint SMP supplementary paper (PDF - 967.36 KB) Ecorys 2017 wholesale access markets in the Netherlands (PDF - 1.16 MB) Ecorys 2017 wholesale access to cable (PDF - 1.02 MB) Radicand 2018 game theory (PDF - 604.59 KB) Jones day compass lexecon (PDF - 761.78 KB)