Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijzen (2022) rendementstoets warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in het kader van de rendementstoets warmte op 22 augustus 2023 de Beleidsregel, Regulatorische accountingregels (RAR) en het WACC-besluit (het redelijk rendement voor warmteleveranciers) vastgesteld.

De ACM heeft op 15 juli 2022 de concept Beleidsregel en de concept RAR ter consultatie gepubliceerd. Op 29 augustus 2022 heeft de ACM ook het ontwerp WACC-besluit ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden.

De ACM heeft in 2022 van verschillende belanghebbenden zienswijze ontvangen. De ACM heeft deze betrokken bij de vaststelling van de definitieve Beleidsregel, RAR en het WACC-besluit.

De ACM heeft de ontvangen zienswijzen nu ook gepubliceerd.