Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Netbeheer Nederland op ontwerpbesluit veiligheid nieuwe laagspanningsnetten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerpbesluit waarmee de Netcode elektriciteit aangepast wordt betreffende veiligheid nieuwe laagspanningsnetten.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over het opnemen van eisen voor de veiligheid van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten. Door de code te wijzigen wordt bereikt dat er meer duidelijkheid ontstaat over de minimale veiligheidseisen voor de nieuwe laagspanningsnetten.

Wat houdt de zienswijze van Netbeheer Nederland in?

Netbeheer Nederland is van mening dat de door de ACM aangebrachte aanscherping van de eisen voor risicogebieden niet nodig is. Verder geeft Netbeheer Nederland een aantal suggesties over de definities en verzoekt de ACM de gemaakte opmerkingen te betrekken bij de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitieve besluit.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze Netbeheer Nederland op ontwerpbesluit veiligheid van nieuwe laagspanningsnetten (PDF - 14.83 MB)