Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Stichting Openbare Verlichting NL op ontwerpbesluit veiligheid nieuwe laagspanningsnetten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Stichting Openbare Verlichting Nederland op het ontwerpbesluit waarmee de Netcode elektriciteit wordt aangepast betreffende veiligheid nieuwe laagspanningsnetten.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over het opnemen van eisen voor veiligheid van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten. Door de code te wijzigen wordt bereikt dat er meer duidelijkheid ontstaat over de minimale veiligheidseisen voor de nieuwe laagspanningsnetten.

Wat houdt de zienswijze van in?

Stichting Openbare Verlichting Nederland is van mening dat het ontwerpbesluit tekstueel aangescherpt kan worden en vraagt de ACM de gemaakte opmerkingen te betrekken op de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitief besluit.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om [Netbeheer Nederland] opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze Stichting Openbare Verlichting NL op ontwerpbesluit veiligheid nieuwe laagspanningsnetten (PDF - 410.17 KB)