Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Netbeheer Nederland bij ontwerp codebesluit verwerken tariefinkomstenderving faillissement leverancier

26-10-2020

De ACM heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerp codebesluit over het verwerken van gemiste tariefinkomsten bij faillissement leverancier.

In haar zienswijze geeft Netbeheer Nederland aan dat zij het jammer vindt dat de ACM vasthoudt aan 1) het moment van faillissementsverklaring voor het bepalen van de periode waarover gemiste inkomsten vergoed worden; en 2) die periode heeft gezet op 3 maanden voorafgaand aan het faillissement en niet op vier maanden. Ook merkt Netbeheer Nederland enkele onzorgvuldigheden op in het ontwerp codebesluit.

In reactie op de zienswijze heeft de ACM besloten vast te houden aan de hierover gemaakte keuzes in het ontwerpbesluit, waarbij de motivering daarvan wel is verbeterd en zijn de opgemerkte onzorgvuldigheden gerepareerd.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om [partij] opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?