Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Codevoorstel wijzigen verwerken tariefinkomstenderving faillissement

08-06-2020

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Tarievencode elektriciteit en de Tarievencode gas betreffende het verwerken van tariefinkomstenderving bij faillissement.

Met het voorstel wordt de huidige regeling in beperkte mate aangepast en wordt beoogd de gederfde inkomsten van regionale netbeheerders ten gevolge van het faillissement van een leverancier evenredig te verdelen over alle kleinverbruikers.

Naar aanleiding van dit voorstel heeft de ACM een ontwerpbesluit opgesteld die dit voorstel wijzigt.

 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?