Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Tariefinkomstenderving faillissement en reactie Netbeheer Nederland

08-06-2020

Netbeheer Nederland heeft op 30 januari 2020 een reactie gegeven op de wijzigingsopdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) betreft het voorstel verwerken tariefinkomstenderving faillissement.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?