Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor tarieven 2019 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 1 maart 2018 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in mei van dit jaar de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2019.

Het tijdspad van het jaarlijkse tarievenbesluit voor GTS is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De Europese netwerkcode Tariefstructuren (NC-TAR) bepaalt dat de tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de veiling van jaarcapaciteit bekend moeten zijn. Deze jaarveiling vindt dit jaar plaats op 2 juli 2018. Dit is ook de reden dat GTS het tarievenvoorstel eerder heeft opgestuurd aan de ACM.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel van GTS op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 28 maart 2018 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De tarieven die GTS voorstelt stijgen gemiddeld met circa 2% ten opzichte van 2018. De toegestane inkomsten voor GTS dalen wel als gevolg van het x-factorbesluit. Echter, het voorstel bevat minder correcties met een neerwaarts effect op de tarieven dan in 2018. Daarnaast verwacht GTS in 2019 minder transportcapaciteit te verkopen.

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Voorstel GTS voor tarieven 2019 landelijk netbeheer gas (PDF - 1.04 MB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 Rekenmodule (XLSX - 1.06 MB) Bijlage 2 Overzicht voorgestelde tarieven (XLSX - 149.31 KB) Bijlage 3 Overzicht Tariefontwikkeling (XLSX - 289.27 KB) Bijlage 4 Toelichting rekenvolumes (PDF - 52.34 KB) Bijlage 5 Toelichting niet-tariefgereguleerde omzet (PDF - 15.33 KB) Bijlage 6 Toelichting uitbreidingsinvesteringen (PDF - 43.04 KB) Bijlage 7 Toelichting incidentele correcties (PDF - 10.79 KB) Bijlage 8a Toelichting netgebieden (PDF - 10.3 KB) Bijlage 8b berekening netgebieden (PDF - 29.96 KB)