Kruimelpad

Nieuwsbericht

Inkomsten GTS dalen met 8 miljoen euro in 2019

18-05-2018

De inkomsten van Gasunie Transport Services (GTS) dalen in 2019 met ruim 8 miljoen euro, naar in totaal 878 miljoen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. Deze inkomstendaling is met name het gevolg van een efficiëntiekorting die de ACM eerder heeft vastgesteld. Desondanks stijgen de tarieven die GTS in rekening brengt gemiddeld met zo’n 2%, omdat GTS naar verwachting minder transportcapaciteit verkoopt. Wat deze tariefstijging precies betekent voor consumenten, is afhankelijk van hoeveel wordt doorberekend door de gasleveranciers.

Verkoop transportcapaciteit door GTS

Dat de tarieven gemiddeld gezien stijgen, terwijl de inkomsten afnemen, komt doordat GTS naar verwachting minder transportcapaciteit verkoopt. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere export van gas, minder transport van gas naar regionale netten en vermindering van de binnenlandse gasproductie. Al enkele jaren achtereen verkoopt GTS minder transportdiensten, waarmee sprake is van een trend.

De ACM stelt tarieven vast voor verschillende wettelijke taken van GTS. De tariefveranderingen verschillen ook per wettelijke taak. Zo stijgen de transporttarieven met circa 4%, terwijl de tarieven voor andere wettelijke taken dalen: bestaande aansluitingen (-12%) , aansluitpunten (-17%) en kwaliteitsconversie (-8%). Aangezien de ACM per individueel entry- en exitpunt tarieven vaststelt, kunnen de tariefswijzigingen ook per punt verschillen.

Veranderde timing tarievenbesluit

De timing van het jaarlijkse tarievenbesluit voor GTS is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De Europese netwerkcode over tariefstructuren (NC TAR) bepaalt dat de tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de veiling van jaarcapaciteit bekend moeten zijn. Dit jaar vindt de jaarveiling plaats op 2 juli 2018.

Effect voor consumenten

De transportkosten van GTS worden niet rechtstreeks bij consumenten en bedrijven in rekening gebracht. De ACM verwacht wel dat de effecten van de nieuwe tarieven via de gasleveranciers worden doorberekend.

Betaalbare en betrouwbare energievoorziening

De ACM ondersteunt een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Ze houdt toezicht op netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Dat toezicht zorgt ervoor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is. Tegelijkertijd biedt het de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen.