Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informatiedocument Tarieven NC TAR voor de tarievenperiode 2019

Met dit informatiedocument voldoet de ACM aan de publicatieverplichtingen conform artikel 29 en 30 van de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR).

Artikel 29 schrijft voor dat voorafgaand aan de jaarlijkse jaarcapaciteitsveiling informatie wordt gepubliceerd door de toezichthouder of de transmissiesysteembeheerder over de standaard capaciteitsproducten op interconnectiepunten voor zowel vaste als afschakelbare capaciteit. Artikel 30 schrijft voor dat een maand voor aanvang van de tariefperiode informatie wordt gepubliceerd door de toezichthouder of de transmissiesysteembeheerder over de totstandkoming van de tarieven die GTS in rekening mag brengen. De ACM heeft besloten dat ze bovengenoemde informatie zelf publiceert.

De publicatieverplichting is in werking getreden per 1 oktober 2017. Sommige verplichtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de referentieprijsmethodologie, treden op een later moment in werking, namelijk op 31 mei 2019. De tarieven van 2019 voldoen dus nog niet aan deze verplichtingen. De ACM publiceert dus ook informatie wanneer deze in strijd is met of nog niet voldoet aan alle artikelen van NC TAR. Daarnaast heeft de ACM nog niet alle gevraagde informatie. De ACM publiceert wel zoveel mogelijk informatie, voor zover zinvol.

 

Documenten

Informatiedocument artikel 29 en 30 tariefperiode 2019 (XLSX - 655.91 KB)