Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2019

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die GTS vanaf 1 januari 2019 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2019 gemiddeld met circa 2% ten opzichte van de tarieven over 2018. De oorzaak voor de stijging van de tarieven is dat de verwachte verkoopvolumes van GTS dalen. Er wordt minder gas ingevoed uit het Groningenveld en minder L-gas geƫxporteerd.

Wat bepaalt dit besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren vanaf 1 januari 2019 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van:

  • de transporttaak
  • de taak balancering
  • de taak kwaliteitsconversie
  • de aansluittaak en
  • de bestaande aansluitingtaak

Wat doet GTS?

GTS is eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2019 (PDF - 450.52 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 2 tarieven GTS 2019 (XLSX - 519.77 KB) Bijlage 3 rekenmodule tarieven GTS 2019 (XLSX - 1.09 MB)