Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging in verband met implementatie E&R Verordening

Netbeheer Nederland en TenneT TSO B.V. hebben een voorstel ingediend om de Netcode elektriciteit te wijzigen in verband met de uitvoering van onderdelen van Verordening (EU) 2017/2196 (Emergency and Restoration Verordening, hierna: ER-verordening)

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

Het voorstel bevat enerzijds de door de ER-verordening voorgeschreven voorstellen die TenneT als transmissiesysteembeheerder aan de ACM moet doen met betrekking tot bescherm- en hersteldiensten. Anderzijds bevat het voorstel wijzigingen in de Netcode elektriciteit die gezamenlijke netbeheerders op basis van de voornoemde diensten en maatregelen noodzakelijk achten ter uitvoering van de ER-verordening. Het gaat dan om aanpassingen in de voorwaarden met betrekking tot de nood-en hersteltoestand.
Het voorstel bouwt voort op het eerder ingediende voorstel voor een nieuwe Netcode Elektriciteit, waarover de ACM op 20 december 2018 een besluit heeft vastgesteld. Dat besluit is terug te vinden op de Staatscourant.

De ACM heeft het voornemen in het voorjaar van 2019 een ontwerpbesluit te publiceren over dit codewijzigingsvoorstel.
 

 

Documenten

Voostel codewijziging in verband met implementatie ER Verordening (PDF - 38.47 MB)

Zie ook

Meer in deze zaak