Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit implementatie Verordening (EU) 2017/2196 (ER Verordening)

Met de codewijziging in dit ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan artikel 4, tweede lid, van de ER Verordening met regels voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet. Voor informatie over deze Europese verordening:

Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen in de Netcode elektriciteit op voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. Deze wijzigingen vloeien voort uit de door de ER Verordening voorgeschreven voorstellen met betrekking tot bescherm -en hersteldiensten, de daarvoor relevante netgebruikers en de door hen toe te passen maatregelen. 

Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen in de Netcode elektriciteit om uitvoering te geven aan de volgende onderdelen van de ER Verordening:

  • de voorwaarden om op te treden als aanbieder van beschermingsdiensten op contractbasis (artikel 4, tweede lid, onderdeel a van de ER Verordening)
  • de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis (artikel 4, tweede lid, onderdeel b van de ER Verordening)
  • de lijst van significante netgebruikers en de door hen toe te passen maatregelen (artikel 4, tweede lid, onderdeel c van de ER Verordening)
  • de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit of de beginselen die voor de vaststelling van die lijst worden toegepast (artikel 4, tweede lid, onderdeel d van de ER Verordening)
  • regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten (artikel 4, tweede lid, onderdeel e van de ER Verordening)

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 2 januari 2019.

 

Documenten

Ontwerpbesluit implementatie Verordening (EU) 2017/2196 (ER Verordening) (PDF - 524.4 KB)