Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd voorstel codewijziging ER-implementatie van Netbeheer Nederland en TenneT TSO

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden van de Netcode Elektriciteit. Met het voorstel beoogt ACM  uitvoering te geven aan de ER Verordening  met regels voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?


U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie van de kennisgeving in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM ontvangt uw reactie uiterlijk op 2 januari 2020. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Gewijzigd voorstel codewijziging ER-implementatie van Netbeheer Nederland en TenneT TSO (PDF - 11.17 MB)